ખાયે તો ખાયે ક્યાં? / રાંધણ ગેસ અને પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં ભડકો, હવે જીવનજરૂરિયાની આ વસ્તુના ભાવ પણ આસમાને

lpg cng petrol and oil price hike in Gujarat

સામાન્ય જનતાને જીવવા માટે ખરેખર કપરા ચઢાણો ચડવા પડી રહ્યા છે ત્યારે રાંધણ કેસ, પેટ્રોલ ડિઝલના ભાવ બાદ હવે તેલના ભાવ પણ આસમાને પહોંચ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ