જબરુ થયું / હાયલા હવે તો હાથ પણ ન લગાડાય ! થોડો દારુ બની શકે મોતનું કારણ, રિસર્ચના ખુલાસાથી પિયક્કડની ઉડી ઊંઘ

low volume daily servings of alcohol can increase risk of death study

જામા નેટવર્ક ઓપનમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા એક રિસર્ચમાં એવું જણાવાયું છે કે થોડો દારુ પણ મોતનું કારણ બની શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ