અજીબ અરજ / પોતાના જ સંતાન સાથે થઇ ગયો પ્રેમ, લગ્ન કરવા કોર્ટમાં કરી અપીલ અને કહ્યું, બે વ્યક્તિ વચ્ચે...

Loved his own child, appealed to the court to get married

પુખ્ત વયના સ્ત્રી અને પુરુષ એક બીજા સાથે જીવન વિતાવવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તે લગ્ન કરી લેતા હોય છે પરંતુ અહીં તો એક પિતા તેના બાળક સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર થયો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ