ધર્મ / દેવોના દેવ મહાદેવ: આ કારણથી થાય છે સરળતાથી પ્રસન્ન

Lord Shiva reason glad People

શિવજીને મનાવવા માટે તેમની સરળ પૂજા શ્રદ્ધા ભાવે જો કરવામાં આવે તો તરત તે પ્રસન્ન થનાર છે અને તે મહાકાળ હોવાથી આપણા બધામાં તે અંશ રૂપે પરમાત્માથી જોડાયેલ છે તેથી તે સરળતાથી પ્રસન્ન થાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ