વાહ અદ્દભુત ! / ભૂખ લાગી હોય અને ખાવાનું કંઈ ન મળે તો જોઈ લો તમારા ફેવરિટ ફૂડનો ફોટો, ભરાઈ જશે પેટ

looking photo of favorite food can remove hunger and fill your stomach study claim

શું ખાવાની ફોટો જોઇને ભૂખ સંતોષી શકાય છે? આ સાંભળીને તમને મજાક લાગશે પરંતુ એક સ્ટડીમાં તેનો દાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ