ચીમકી / પશુઓના નિભાવ માટે પાંજરાપોળ સામે જુઓ સરકાર, નહિ તો પછી .....જાણી લો, કોણે ઉચ્ચારી ચીમકી

Look at the cages for the care of the animals.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલીમાં આવેલી 181થી વધુ ગૌશાળા અને પાંજરાપોળોને મળતું દાન અટકતા મુશ્કેલી. રાજ્ય સરકારના બજેટમાં મુદ્દો નહીં મુકાય તો વિદ્યાનસભા સુધી ગૌધન છોડવા ચીમકી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ