ગૌરવ / ગુજરાતનું આ મંદિર વિશ્વનું પહેલું એવું મંદિર છે જ્યાં સૌથી લાંબો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવાયો, લંબાઈ જાણી કહી ઉઠશો વાહ!

longest nation flag in khodaldham on 26 janaury 2021

ગુજરાતનું આ મંદિર વિશ્વનું પહેલું એવું મંદિર છે કે જેના પ્રવેશ દ્વાર પાસે રાષ્ટ્ર ધ્વજ લહેરાય છે એટલું જ નહીં પરંતુ દર વર્ષે તેની ઉજવણી પણ થાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ