જનજીવન / ઉનામાં વાહનોની લાગી લાંબી કતારો, વાવાઝોડા બાદ પાણીની સમસ્યા વિકટ બની

Long queues of vehicles in Una, see water problem worsens after hurricane

વીજ પૂરવઠો ખોરવાતા ગામડાઓ સુધી પાણી પહોંચાડવું મુશ્કેલ,પીવાના શુદ્ધ પાણી માટે ગામ લોકોના વલખા

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ