નિવેદન / મેનકા ગાંધીનું વિવાદિત નિવદેન, 'જ્યાંથી વધુ વોટ મળશે ત્યાં વધારે કામ થશે'

lok-sabha-elections-2019-maneka-gandhi-again-warned-voters-in-sultanpur
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ