લોકડાઉન / મે મહિના માટે કેન્દ્રની નવી ગાઇડલાઈન, આ રાજ્યોમાં રહેશે લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ

lockdown update may month coronavirus in india guidelines strict rules in these states know about it

કેન્દ્ર દ્વારા જારી ગાઈડલાઈન પહેલાથી અનેક રાજ્યોમાં કડક પ્રતિબંધો લગાવાયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ