ઘટના / હું ચોર છું..બનાસકાંઠામાં ગામલોકોએ ચોરને પકડી બરાબરનો મેથીપાક ચખાડ્યો, મુંડન કરી ઢોલ નગારા સાથે પોલીસને સોંપ્યા

Locals caught the thief in Pirojpura of Vadgam in Banaskantha

બનાસકાંઠામાં વડગામના પિરોજપુરા ગામમાં સ્થાનિકોએ બે ચોરને ઝડપી મેથીપાક આપી મુંડન કરી ઢોલ નગારા સાથે આખા ગામમાં ફેરવ્યો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ