પરિણામ / નગરપાલિકાના પરિણામમાં ભાજપની ભવ્ય જીત, કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ

Local Body Elections Result 2021 live updates

28 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ 31 જિલ્લા પંચાયત, 231 તાલુકા પંચાયત અને 81 નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઇ હતી. ત્યારે આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ