જાહેર / રાજકોટમાં કોંગ્રેસના સંભવિત ઉમેદવારોની એક્સક્લૂઝિવ યાદી VTV પાસે

Local body election in rajkot congress candidate list

રાજકોટમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઇને કોંગ્રેસના સંભવિત ઉમેદવારોની એક્સકલૂઝિવ યાદી VTV પાસે આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ