મહાઅવસર / રાજકોટમાં ગાંઠિયા તો સુરતમાં જમણ, મતદાન છે કે અવસરના તેડાં? જુઓ મતદાન પહેલા ભોજન સરંજામ

local body election 2021 rajkot ganthiya surat lunch

મતદાનના અવસરમાં શહેરીજનો મોજ માણી રહ્યા છે. ભોજન અને નાસ્તા બાદ મતદાનની યુવાનો વાત કરી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ