આક્ષેપ / ' કોંગ્રેસને રોકડી કરવાથી જ કામ છે ' : DyCM નીતિન પટેલ

 local body Election 2021 nitin patel in mehsana

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે ત્યારે મહેસાણામાં નીતિન પટેલે કોંગ્રેસને આડે હાથ લીધી હતી,

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ