તૈયારીઓ / મહામારીમાં મતદાન માટે ઈલેક્શન કમિશને જાહેર કર્યો હેલ્પલાઈન નંબર

local body election 2021 help line number by election commission

અમદાવાદમાં ચૂંટણીમાં લઈને તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ છે. ચૂંટણીને લઇ ચૂંટણી પંચની તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે ત્યારે મતદારો માટે હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ