અલર્ટ / અમદાવાદીઓ ચેતી જજો : ચૂંટણી આવી છે, વોટિંગ બૂથની સાથે સાથે કોરોના ટેસ્ટિંગ સેન્ટર પણ શરૂ કરાયા

local body election 2021 covid testing center Ahmedabad

અમદાવાદમાં કોરોનાના ટેસ્ટિંગ સેન્ટરો ફરી શરૂ કરાયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ