પ્રતિસાદ / અમદાવાદીઓએ AAP અને AIMIMને કહ્યું 'રુકો જરા', સુરતીઓએ આપ્યો જબરો આવકાર

local body election 2021 Ahmedabad surat APP and AIMIM

ગુજરાતમાં C R Patil ના ગઢ સુરતમાં આપની એન્ટ્રી થઈ છે પણ અમદાવાદમાં AAP અને AIMIM ને કોઈ સફળતા મળી નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ