ના હોય! / હવે આ સોશિયલ મીડિયા એપ તમને હિન્દીમાં પણ જોવા મળશે, ભારતીય યુઝર્સની દુનિયાભરમાં બોલબાલા

LinkedIn launches in Hindi to boost access for 600 million people

સોશિયલ મીડિયા નેટવર્ક પર હિન્દી પહેલી ભારતીય ક્ષેત્રીય ભાષા બનવા જઈ રહી છે. LinkedIn હવે 25 વૈશ્વિક ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ