વાડના ચીભડાં / અસિત વોરાની જેમ જે. જે. વોરાનું પણ કારોબારી બેઠક કઈ ઉખાડી ન શકી, HNGU ગુણ સુધારણા કૌભાંડ 4 વર્ષથી 'થીજી' જ ગયું

like Asit Vora. J.J. Vora's executive meeting could not be overturned, HNGU marks reform scam 'frozen' for 4 years

ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટીમાં 2018 ની સાલમાં થયેલ MBBS ગુણ સુધારણા કૌભાંડના મામલે સરકાર દ્વારા નિમાયેલ સચિવ પંકજકુમારનાં અહેવાલમાં કુલપતિ જે.જે. વોરાનું નામ.હવે શું ? સૌની નજર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ