સજા / ઢોર ચરાવી રહેલી વૃદ્ધા સાથે દુષ્કર્મ કરનારને આજીવન કેદ, મહીસાગર જિલ્લા ન્યાયાલયનો ઐતિહાસિક ચૂકાદો, જાણો કેસ

Life imprisonment for rape of old woman grazing cattle Mahisagar District Court,

મહિસાગર જિલ્લા ન્યાયાલયએ ઐતિહાસીક ચુકાદો સંભળાવી મહીસાગર જિલ્લામાં દુષ્કર્મના કેસમાં ક્શુરવાર આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ