કાયદો / આ દેશમાં હવેથી 'ગે' કે 'લેસ્બિયન' થવું પાપ, પસાર કરાયો LGBTQ કાયદો, ગુનો સાબિત થવા પર મળશે સજા-એ-મોત!

LGBTQ law passed, making it a sin to be 'gay' or 'lesbian' in this country

 આ બિલની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ આજીવન કેદ અને મૃત્યુદંડની સજા નક્કી કરવામાં આવી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ