રાહતની વાત / અમદાવાદની વધુ એક હોસ્પિટલનું નવીનીકરણ, અંદાજે 100 કરોડના ખર્ચે 10 માળની હોસ્પિટલ કરાશે ઊભી

LG Hospital will be renovated at a cost of Rs 100 crore

આગામી દિવસમાં હોસ્પિટલની ડિઝાઇન તૈયાર કરી ટેન્ડરિંગ કરવાની પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં હાથ ધરાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ