મોટા સમાચાર / અમેરિકાએ ભારતના પ્રવાસને લઈને બદલી ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી, જાણો નાગરિકોને શું આપી સલાહ...

level 3 travel advisory for india in america amid corona said think before going there

અમેરિકાએ ભારત માટે ટ્રાવેલ એડવાઈઝરીમાં સુધારો કરી તેને લેવલ 4થી લેવલ 3 કેટેગરીમાં અપગ્રેડ કર્યુ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ