રજૂઆત / ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં OBC અનામતને લઇને પૂંજા વંશનો CMને પત્ર, રોટેશન સંદર્ભે તાત્કાલિક કમિશન રચવા માંગ

Letter to CM of Punja Vansh for OBC reservation in Gram Panchayat elections

ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં OBC અનામતને લઇને પૂંજા વંશે CMને પત્ર લખી OBC રીઝર્વેશનનું પ્રમાણ,બેઠકનો પ્રકાર અને રોટેશન સંદર્ભે તાત્કાલિક કમિશન રચવા માંગ કરી.'

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ