ફરજિયાત / ચોટીલા મંદિરે દર્શન કરવા જતાં કરી લેજો પહેલું આ કામ. નહીતર થશે ધરમ-ધક્કો

Let's go to the Chotila temple and do this work first. Otherwise there will be religious persecution

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના પવિત્ર તીર્થધામ ચોટીલા મંદિરમાં પણ પ્રવેશ પૂર્વે વેક્સીન લેવાઈ હશે તે જ ભાવિકને પ્રવેશ આપવા નિર્ણય કરાયો છે. દર્શાવવું પડશે પ્રમાણપત્ર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ