સ્વાસ્થ્ય / અપૂરતી ઊંઘ પણ નોતરી શકે છે જીવલેણ જેવી ગંભીર બિમારી, જાણો ઓછામાં ઓછી કેટલાં કલાકની ઊંઘ જરૂરી

less sleep linked with increased risk of peripheral artery disease

હાલમાં વિદેશમાં થયેલા અભ્યાસમાં સામે આવ્યુ કે, જે લોકો રાત્રે 5 કલાકથી ઓછી ઊંઘ લે છે, તેમને પેરીફેરલ આર્ટર ડિજીજ થવાનો ભય 74 ટકા વધારે જોવા મળ્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ