સવાલ / જાણો કેવી રીતે નક્કી કરાય છે વાવાઝોડાના નામ

Learn How to decide cyclone name

ગુજરાત પર વાવાઝોડાનું સંકટ તોળાઇ રહ્યું છે. જેનું નામ વાયું વાવાઝોડુ છે. દરિયામાં તોફાનના અલગ અલગ નામ રાખવામાં આવે છે. ઘણી વખતે લોકોના મનમાં સવાલ થાય છે કે, આ વાવાઝોડાનુ નામ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. આજે અમે તમને જણાવશું કે, કેવી રીતે વાવાઝોડાનુ નામ નક્કી કરવામાં આવે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ