તમારા કામનું / ડેન્ગ્યુમાં પપૈયાનાં પાન ફાયદાકારક? લક્ષણો સહિત સારવાની તમામ સાચી વાત જાણી લો, ખોટી માહિતી ફોરવર્ડ ન કરતા

learn everything about dangue here symptoms lab investigation treatment and prevention and role of papaya leaves

આજકાલ ઘણા લોકો તાવ અને સાંધાનાં દુખાવાની ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ડેન્ગ્યુમાં કયા લક્ષણો હોય તો ગંભીર કહેવાય? બચવા માટે શું કરવું જોઈએ? આવી તમારા કામની તમામ માહિતી જાણો અહીં.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ