ગજબ! / આ દેશમાં ઉગાડાય છે વિશ્વના સૌથી મોંઘા બટાકા, આટલામાં તો સોનું આવી જાય

le bonnotte is the world most expensive potato

બટાકાની એવી વિવિધતા છે, જેનો કિંમત સાંભળીને તમે ચોંકી જશો. આ કિંમતમાં વ્યક્તિ ટીવી અને ફ્રીજ ખરીદી શકે છે. ખરેખર, આ વાત Le Bonnotte બટાકાની છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ