રાહત / લોકોને રોટલાથી રઝળતી કરનાર કંપનીઓની શાન ઠેકાણે આવશે, સરકારના એલાનથી ઝૂમી ઉઠશે કર્મીઓ

lay off central minister bhupendra chauhan companies will have to pay compensation

કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે રાજ્યસભામાં એવું જણાવ્યું છે કે જો છટણી ગેરકાયદેસ રીતે કરાશે તો કંપનીઓએ વળતર આપવું પડશે.

Loading...