કાયદો / પિતા પોતાના જ પુત્રને કેટલા રૂપિયા સુધીની ગિફ્ટ આપી શકે? જાણો શું કહે છે ભારતનો કાયદો

law related to gift exchange between father and son in india

ભારતમાં ટેક્સ કાયદાઓથી ઘણા બધા લોકો અજાણ છે. શું તમને ખબર છે કે તમારા પોતાના દીકરાને ગિફ્ટ આપવી હોય તો કેટલો ટેક્સ લાગી શકે?ા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ