વિશેષ / લતા દીદીએ ભારત રત્ન સ્વીકારતી વખતે પહેર્યું હતું ગુજરાતનું પટોળું, મુકેશભાઈએ આજે પણ સાચવી રાખ્યો છે 51 હજારનો ચેક

Lata Mangeshkar Vtv Exclusive story : Patola was bought from Surendranagar

સૌરાષ્ટ્રના પ્રવેશ દ્વાર સમા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા ગામ સાથે હતો અનોખો સંબંધ...પટોળાનું વેચાણ કરતા શ્રી નાગેશ્વરી પટોળા હાઉસના મુકેશભાઈ રાઠોડ પાસેથી વર્ષોથી ખરીદતા હતા પટોળું. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ