અગ્નિપરીક્ષા / આજે મીની લોકડાઉનનો છેલ્લો દિવસ, વેપારીઓની માગ સામે સરકાર શું લેશે નિર્ણય?

last day of mini lockdown in gujarat

મીની લોકડાઉનનો આજે આ છેલ્લો દિવસ છે ત્યારે વેપારીઓએ સરકાર પાસે છૂટછાટની માંગ કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ