ચૂંટણી / ત્રીજી ઓક્ટોબરે યોજાનારી ચૂંટણી માટે નામાંકનનો શનિવારે છેલ્લો દિવસ ;ગાંધીનગર મહાપાલિકા પર નજર

Last day for nominations for elections to be held on 3rd October on Saturday; look at Gandhinagar Municipal Corporation

સ્થાનિક સ્વરાજની કેટલીક પેટા ચૂંટણી અને ગાંધીનગર મહાપાલિકાની ચૂંટણી- નામાંકન માટે શનિવારે છેલ્લો દિવસ.AMCનાં બે વોર્ડ ઇસનપુર-ચાંદખેડા વોર્ડની ચૂંટણી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ