તમારા કામનું / અહીં મળે છે દુકાન કરતા સસ્તુ સોનું, જલ્દી કરો ખરીદવાની આજે છે છેલ્લી તક, જાણો સંપૂર્ણ ડિટેલ્સ

last date today to buy sovereign gold bond scheme check price and complete process

Sovereign Gold Bond Scheme 2022-23ની પહેલી સિરીઝ 20 જૂને શરૂ કરવામાં આવી હતી. જે આજે બંધ થઈ જશે.  આ યોજના દ્વારા સરકાર લોકોને સસ્તામાં સોનું ખરીદવાનો મોકો આપી રહી છે. આ યોજના ફક્ત એક ગ્રામ સોનાના રોકાણથી શરૂ કરી શકો છો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ