બદલી / ગુજરાતમાં મોટા પાયે 77 IAS અધિકારીઓની બદલી, જાણો કોને ક્યાં મુકાયા ?

Large scale transfer of 77 IAS officers in Gujarat, find out who was posted where?

ગુજરાતમાં એક ઝાટકે 77 IAS અધિકારીઓની બદલી, ફરી એકવખત VTVની ખબર પર સરકારી મહોર રાજ્યમાં અધિકારીઓની મોટા પાયે બદલી કરાઈ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ