ગોટળો / બનાસકાંઠા પાલનપુરના ગોડાઉનમાં સરકારી અનાજનો મોટો જથ્થો ગાયબ, ઘઉં અને ચોખાની ઘટ

Large quantity of government foodgrains missing in Banaskantha Palanpur godown

પાલનપુર ગોડાઉનમાં આશરે 6 હજાર ક્વિન્ટલ સરકારી અનાજના ઘટનો ખુલાસો. પ્રાથમિક માહિતી પ્રમાણે હિસાબ બાબતે ગણતરીમાં ભૂલ થયાની વાત છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ