કેબિનેટ વિસ્તરણ / માંડવિયાને સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય તો સિંધિયાને નાગરિક ઉડ્ડયન અપાયું, જાણો નવી કેબિનેટમાં કોને કયું ખાતું મળ્યું

Large ministry assigned to Mansukh Mandvia, Munjpara made Minister of State for Women and Child Development

કેબિનેટ વિસ્તરણ બાદ ખાતાની ફાળવણી કરાઈ છે. અમિત શાહને નવા રચાયેલા સહકારીતા મંત્રાલયની જવાબદારી સોંપાઈ છે. મનસુખ માંડવિયાને સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય સોંપવામાં આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ