કાર્યવાહી / જમીન સંપાદન કેસ ફરી સુપ્રીમના દ્વારે, કાયદાકીય કોકડું ઉકેલાશે?

Land acquisition case is back on Supreme Court

દેશના સુપ્રીમ કોર્ટની 3 જજોની બનેલી એક બેન્ચે 2014માં અને 3 જજોની બીજી બેન્ચે 2018માં આપેલા ચુકાદા એકબીજા સાથે વિરોધાભાસી થઇ રહ્યા હતા. આ ગૂંચવાડાનું નિરાકરણ લાવવા માટે ચીફ જસ્ટિસ દ્વારા 2018માં 5 જજોની એક બેંચ બનાવીને તેનું નિરાકરણ લાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ બેંચ આવતી કાલે કાર્યવાહી હાથ ધરશે. તો એ જાણવું જરૂરી છે કે જમીન સંપાદનને લગતા કાયદાના આ બે ચુકાદા કયા હતા અને આખરે આ ગૂંચ કાલે ઉકેલાશે કે નહીં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ