મુંબઈ / સૂનો પડ્યો લાલ બાગ ચા રાજાનો દરબાર, ભક્તો આ રીતે માથું ટેકવા મજબૂર

Lalbaugh cha raja darshan 2020

કોરોના વાયરસના કારણે આ વર્ષ તહેવારોની ઉજવણી ધામધૂમ કરી શકાતી નથી. મુંબઈમાં લાલ બાગ ચા રાજાનું ખૂબ મહત્વ પણ છે આ વર્ષે ચૂપચાપ પોલીસના પહેરામાં ગણેશજીને બિરાજમાન કરાવાયા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ