ભેદભાવ કેમ? / આઝાદીના પ્રવેશ દ્વાર દાંડીમાં અસુવિધાઓની ભરમાર, ગાંધી પ્રેમીઓ ટુરિઝમ વિભાગ નારાજ

 Lack of tourism at Dandi in Navsari

નવસારીના દાંડી ખાતે ટુરિઝમને વિક્સાવવા બસ-ટ્રેન શરૂ કરવા માગ, પણ તંત્રના પેટનું પાણી નથી હલતું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ