નિષ્ફળતા / દેશના અનેક રાજ્યોમાં કોરોનાની રસીની અછત, આ શહેરમાં અડધા રસીકરણ કેન્દ્રો બંધ

lack of corona vaccine in many states of the country harsh vardhan read full news article

કેટલાક રાજ્યોમાં રસીની અછતનો મુદ્દો ઉઠાવતા કેન્દ્રએ સપ્લાય વધારવાની માંગ કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ