તમારા કામનું / દેશના 40 કરોડ લોકોને પહેલી વખત મળશે આ લાભ, મોદી સરકારે કરી છે ખાસ તૈયારીઓ

labour ministry working on a mechanism that will provide social security benefits to workers know more

કેન્દ્ર સરકારે ક્ષેત્રના શ્રમિકો માટે હાલમાં જ શરૂ કરવામાં આવેલી ઇ-શ્રમ પોર્ટલને ઇન્ટીગ્રેટ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ