હેં આવું / મજૂરને મળ્યું 4.78 કરોડનું 'દિવાળી બોનશ' વાપર્યા હોત તો ચાલ્યું જાત પણ સાચામાં ગયા, હેરાનીભર્યો કિસ્સો

Laborer gets 'Diwali Bonus' worth Rs 4.78 crore, if he had cheated then even his own life would have gone wrong, shocking...

યુપીના અલીગઢના એક શખ્સના બે બેન્ક ખાતામાં બે દિવસમાં અચાનક 4.78 કરોડ આવતાં તેને ભારે નવાઈ લાગી અને તેણે આ વાતની જાણ બેન્ક અને પોલીસને કરી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ