વિવાદ / કચ્છ એનર્જી પાર્ક વિવાદમાં; નિયમો જાહેર થાય પહેલાં જ GPCL દ્વારા ગમતી કંપનીઓ પાસેથી નાણાં ભરાવી દેવાયા?

Kutch renuable energy park: companies allegedly paid deposit before announcement

કચ્છમાં બની રહેલો વિશ્વનો સૌથી મોટો રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક વિવાદમાં આવ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ