ગુંડાગીરી / કોઠારી ગેંગના મુખ્યા જેલમાં બેઠા બેઠા સુરતમાં મચાવી રહ્યા છે આતંક, વધુ એક ગુંડા સામે ખંડણીની ફરિયાદ

Kothari gang chief sitting in jail terrorizing Surat ransom complaint against one more gangster

સુરતમાં હાહાકાર મચાવતી કોઠારી ગેંગ સામે વઘુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે.કોઠારી ગેંગના મુખ્યા લાજપોર જેલમાં બંધ હોવાથી જેલમાંથી ગેંગ ચલવતા હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ