ઓટો / આ દેશી Electric Scooterએ કરી કમાલ, એકી ઝાટકે વેચી નાખ્યા આટલા યુનિટ્સ, આપે છે 120 KMની રેન્જ

Komaki Electric Vehicles Komaki XGT X1 Electric Scooter

દેશી કંપની Komaki Electric Vehicles એ Komaki XGT X1 Electric Scooterના 25 હજારથી વધારે યુનિટ વેચીને ભારતીય બજારમાં કમાલ કરી દીધો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ