તમારા કામનું / એકવાર Aadhaar Card બનાવ્યું તો હંમેશા રહેશે વેલીડ? જાણો Expiry ને લઈને આ ખાસ નિયમો

know your Aadhar card expiry and how many years valid blue Aadhar card

UIDAIએ 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને બ્લૂ આધાર કાર્ડ આપ્યા. આ કાર્ડમાં બાળકની તમામ જાણકારી નોંધવામાં આવે છે પરંતુ બાયોમેટ્રિક માહિતી દાખલ કરવામાં નથી આવતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ