ઈલેક્શન સ્પેશ્યલ / ચૂંટણીમાં આ લોકો EVMથી નથી કરતાં વોટ, જાણો બંધારણ મુજબ VOTE વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી

know who can vote in india, gujarat elections 2022 special

જાણો ભારતમાં વોટ કરવા માટે કઈ કઈ યોગ્યતા હોવી જોઈએ અને અલગ અલગ કેટેગરી પ્રમાણે વોટ કરવાની શું પ્રક્રિયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ